AIR KNIGHT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - AIR KNIGHT 5" i 9"

Image
Image
Image
Image
Technologia utleniania fotokatalitycznego generuje naturalne jony utleniające, które są w stanie przyciągnąć i zniszczyć zanieczyszczenia obecne w powietrzu i na powierzchniach, wykorzystując działanie  promien i  UV i  strukturę  katalizującą rdzenia,  wykonaną z pięcioskładnikowego  stopu metali, składającego się głównie z TiO2 (dwutlenku tytanu). W porównaniu z modułami MICROPURE zawiera jeszcze jeden metal, platynę, dzięki czemu proces fotokatalityczny jest szybszy i bardziej wydajniejszy. Kiedy powietrze przepływa przez urządzenie, wytwarzane są wodoronadtlenki, superutlenione jony i wodorotlenki, które są w stanie aktywnie dezynfekować powietrze przez niszczenie zanieczyszczeń, w szczególności bakterii, wirusów, pleśni, alergenów, odorów i lotnych związków organicznych.

APLIKACJA:

- Budynki mieszkalne
- Małe powierzchnie biurowe

INSTALACJA:

- Do umieszczenia w uprzednio istniejącym kanale, zwykle w przestrzeni zasilającej.
- Zintegrowane w centralach klimatyzacyjnych.
Image
© 2018 Hitexa. All Rights Reserved. Designed By eKasztelanka.com