Prywatność

Polityka cookies

PLIKI COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów. Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkownika serwisów.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

2.1. Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia 

2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/   uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej (dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)

b/   optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów

c/    podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

d/   zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

3.2. Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu: 

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics - polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies), 

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych 
w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam, 

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

4.4. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.

5. PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI

Up Blue sp. z o.o. profiluje dane Użytkowników jej serwisów internetowych oraz wykorzystuje je m.in. do celów tworzenia  przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Spółka przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na serwisie internetowych Administratora, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,


Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
HITEXA Sp. z o.o. - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest HITEXA Sp. z o. o. z siedzibą w Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla.
Kontakt listowny: (36-054) Mrowla, Rudna Mała 167A, mailowy: biuro@hitexa.pl, telefonicznie pod numerem 17 710 00 19.

2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1), realizowanych przez HITEXA tj.:

a.      przedstawienie ofert na produkty

b.      zawarcie umowy

c.       realizacja umowy

d.      rozpatrzenie reklamacji

e.      marketing

f.        ustalanie i dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych.

4.      Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie HITEXA:

a.      osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b.      innym odbiorcom – np. kurierom, biurom rachunkowym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

5.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

6.      Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8.      Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.

9.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

© 2018 Hitexa. All Rights Reserved. Designed By eKasztelanka.com